ruya tabirleri

Rüyada, deniz görmek, rüya sahibinin arzu ve isteklerinin gerçekleşmesine delâlet eder. Rüyada deniz görmek, tüccar için mal ve kazanca, işçi için patronuna delâlet eder.

Bir kimse rüyada deniz suyundan içip de kandığını görürse, zengin, kuvvet ye uzun ömür sahibi olur.

Bazı tabirciler bu rüyayı, “denizden su içtiği oranda ilim ve edep öğrenir” islami ruya tabirleri şeklinde tabir etmişlerdir.

Denizi geçtiğini görmek, rüya sahibinin düşmanından mal almasına işarettir. Denizde yıkandığını gören kimse, günahlarından arınır.

Denizde sidik islami ruya tabirleri ettiğini gören kimse ise, günah işler.

Denizi bir ruya tabirleri baştan diğer başa yardığını gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur, selâmet bulur.

Bulanık ve çamurlu deniz suyundan içen kimse, keder ve islami ruya tabirleri üzüntüye düşer.

Dalgalı bir deniz mutluluğun ruya tabirleri sıkıntıların atlatılmasından sonra gerçekleşeceğini belirtir.

http://islamiruyatabiri.net

Denizde yüzdüğünü ruya tabirleri gören kişi peş peşe islami ruya tabirleri yolculuklara çıkar demektir.

Denizde yüzdüğünü ve batarak kaybolduğunu gören kimsenin eceli ruya tabirleri gelir.

Suyun kendisini bürüdüğünü gören kimse, şehit olarak ölür. Bazı tabirciler, “bu rüyayı gören kimse günahı çok olarak ölür” diye tabir etmişlerdir.

Denizde yıkanıp abdest aldığını gören kimse  islami ruya tabirleri hasta ise, hastalığından kurtulur, borçlu ise borcunu öder. Korktuğu şeyden emin olur, hapiste ise hapisten kurtulur ve hayra erer.

Rüyada deniz üzerinde gezdiğini görmek, rüya sahibinin itikadının sağlam olmasına delâlet eder.

Denizin tatlısı müminle, acısı da kâfirle tabir olunur, bazen yağmura da delâlet eder. İnsanların suya ihtiyaç hissettiği bir zamanda, rüyada denizin güzel bir şekilde fazlalaştığını görmek, yağmurun yağmasına işarettir

Deniz rüyaları genellikle iyiye yorumlanır. Masmavi engin deniz, insanın yaşamına anlam katacak olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yoldur.

Dalgalı bir deniz mutluluğun bazı sorunlardan sonra geleceğine işaret eder.

Reklamlar